Politica de confidentialitate

INTRODUCERE
SC. NOBIS Labordiagnostica S.R.L., persoană juridică cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 164, judetul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J12/3627/1994, cod fiscal RO 6542221, telefon 0264-403515, website: www.nobissystems.com, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către SC. NOBIS Labordiagnostica S.R.L. (numită în continuare NOBIS Labordiagnostica) și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Ne propunem să protejăm datele personale și să fim transparenți cu privire la categoriile de date prelucrate. Înțelegem obligațiile care îi revin față de dumneavoastră și dorim să vă ajutăm să înțelegeți cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră.

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 129/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, NOBIS Labordiagnostica are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Legislația în acest domeniu se schimbă rapid și noi anticipăm că această notificare va fi revizuită și adusă la zi în acord cu noile reglementări.

DENUMIREA OPERATORULUI DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Denumirea firmei: SC NOBIS Labordiagnostica S.R.L.
Sediu: str. Aurel Vlaicu nr. 164, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Cod fiscal: RO 6542221
Număr de ordine la Registrul Comerțului: J12/3627/1994
Reprezentant: Stelescu Péter
Telefon: 0264-403515
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:
www.nobissystems.com

CAPITOLUL I. - PENTRU CLIENȚI ȘI FURNIZORI
SCOPUL ȘI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRII DATELOR

Orice activitate desfășurată de către o societate targhetează clienții, persoane fizice și/sau persoane juridice. De asemenea, orice societate înființată pe teritoriul României nu poate funcționa în lipsa unor furnizori de utilități/bunuri/servicii. Clienții și furnizorii societății NOBIS Labordiagnostica sunt exclusiv persoane juridice. Având în vedere că orice client persoană juridică acționează prin intermediul unor persoane fizice, NOBIS Labordiagnostica prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor care reprezintă și/sau acționează și/sau semnează, în numele și pe seama, persoanei juridice.

NOBIS Labordiagnostica prelucrează datele clienților și furnizorilor în conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor locale și europene privind protecția datelor. În momentul în care se decide încheierea unui contract de prestări servicii, sau comanda unui produs, departamentul Marketing al NOBIS Labordiagnostica solicită un set de date personale. Datele personale furnizate de persoane fizice în mod liber pe propria răspundere, în calitate de reprezentant al persoanei juridice sunt necesare în contexturile:

  • îndeplinirea obligațiilor legale privind încheierea și executarea contractului de prestrări servicii
  • menținerea comunicării cu clienții și furnizorii

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a NOBIS Labordiagnostica este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri convenite și solicităm clienților și furnizorilor noștri să ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri.

CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?
La datele reprezentanților clienților și furnizorilor au acces numai angajații NOBIS Labordiagnostica din departamentele Marketing și Administrativ, personal instruit și obligat să păstreze confidențialitatea datelor personale.

În cazul clienților noștri, datele sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile și produsele noastre. În cazul furnizorilor, pe de altă parte, datele sunt necesare pentru a solicita serviciile și produsele lor. Transmiterea datelor către unor terți este în majoritatea cazurilor necesar în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale a operatorului. Categoriile de terți ale căror servicii folosim în procesele noastre sunt: operatorul software-ului de facturare și căilor de comunicație, prestătorii serviciilor poștale și curierat, și firma de arhivare.

UNDE SE STOCHEAZĂ DATELE?
Datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE), și nu sunt transferate sau prelucrate într-o țară din afara SEE. Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare, fiind în siguranță și permanent monitorizată.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR
NOBIS Labordiagnostica păstrează datele personale ale reprezentanților clienților și furnizorilor atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale.

Datele personale ale reprezentanților clienților și furnizorilor cu relație contractuală cu NOBIS Labordiagnostica se păstrează pe toată durata desfășurării contractului de prestări servicii. După încetarea contractului, acesta este arhivată conform legilor în vigoare.

Datele personale ale reprezentanților clienților și furnizorilor care nu au relație contractuală cu NOBIS Labordiagnostica se păstrează timp de 1 an de la ultima comandă plasată, sau până retragerea aprobării.

Dacă la un moment dat, fiind în afara obligațiilor contractuale, un reprezentant al clientului sau furnizorului exercită dreptul la ștergerea datelor, NOBIS Labordiagnostica va continua să păstreze un set de date personale de bază (nume, funcție, semnătură) conform cerințelor legale.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
Clienții și furnizorii firmei NOBIS Labordiagnostica au posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să exercite următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat Fiecare client și furnizor primește o notificare de protecție a datelor care conține informațiile necesare privind prelucrarea datelor personale.
Dreptul de acces la date Reprezentanții clienților și furnizorilor pot solicita un raport privind gestionarea datelor personale, care este furnizat în termen de 1 lună de la data cererii.
Dreptul de rectificare În cazul în care un reprezentant al clientului sau furnizorului cere rectificarea datelor personale, asta va fi realizată și la operator (NOBIS Labordiagnostica) și la persoanele împuternicite de operator. Persoana vizată primește o informare despre rectificarea datelor în termen de 1 lună de la data cererii.
Dreptul de ștergere Reprezentanții clienților și furnizorilor pot să exercite dreptul de a șterge datele lor personale într-un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat, sau retrag consimțământul). Unde este posibil se va respecta toate aceste cereri, deși unele detalii fac parte din dosarele permanente ale NOBIS Labordiagnostica care nu pot fi în mod rezonabil eliminate, conform legii.
Dreptul la restricționarea prelucrării Reprezentanții clienților și furnizorilor au dreptul să limiteze gestionarea, și să cere oprirea prelucrării a datelor personale. Acest lucru se poate cere atunci când doresc să verifice corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora.
Dreptul de portabilitate a datelor Datele reprezentanților clienților și furnizorilor se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de date prelucrate manual. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informații într-un format portabil în termen de 1 lună de la data cererii.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri. Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

CAPITOLUL II. - PENTRU CANDIDAȚI
SCOPUL ȘI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRII DATELOR

NOBIS Labordiagnostica prelucrează datele persoanelor care aplică pe posturile vacante în conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor locale și europene privind protecția datelor precum și, în calitate de angajator, în conformitate cu prevederile specifice legislației muncii. În momentul în care candidatul aplică la un post, departamentul de Resurse Umane al NOBIS Labordiagnostica primește un set de date și documente personale.

Datele personale furnizate de persoane fizice, în calitate de candidat, în mod liber, pe propria răspundere sunt necesare în procesul recrutării și selecției.

Datele personale a persoanelor fizice sunt prelucrate pentru:

  • comunicarea candidat–angajator;
  • stabilirea corespondenței pentru post;

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a firmei NOBIS Labordiagnostica este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri convenite, și solicităm candidaților noștri să ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri.

CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?
La datele candidaților au acces numai angajații NOBIS Labordiagnostica din departamentul Resurse Umane și managerii cu atribuții privind angajare, personal instruit și obligat să păstreze confidențialitatea datelor personale.

În cazul candidaților, datele sunt utilizate numai pentru menținerea comunicării candidat–angajator, și pentru stabilirea corespondenței pentru post. Transmiterea datelor către unor terți în majoritatea cazurilor nu se întâmplă înainte de angajare, singura terță parte ai cărei servicii folosim în procesul de recrutare este operatorul căilor de comunicație.

UNDE SE STOCHEAZĂ DATELE?
Datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE), și nu sunt transferate sau prelucrate într-o țară din afara SEE. Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare, fiind în siguranță și permanent monitorizată.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR
NOBIS Labordiagnostica păstrează datele personale ale candidaților atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale.

Datele personale ale candidaților se păstrează pe toată durata desfășurării procesului de recrutare și selecție. În cazul în care candidatul este angajat, datele personale sunt prelucrate și în continuare conform Politica privind protecția și securitatea datelor personale a angajaților firmei NOBIS Labordiagnostica. În cazul în care candidatul nu este angajat, operatorul păstrează datele personale timp de 1 an, cu consimţământul persoanei vizate.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
Candidații care aplică pe posturile vacanțe ale firmei NOBIS Labordiagnostica au posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să exercite următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat Fiecare candidat primește o notificare de protecție a datelor care conține informațiile necesare privind prelucrarea datelor personale.
Dreptul de acces la date Candidații pot solicita un raport privind gestionarea datelor personale, care este furnizat în termen de 1 lună de la data cererii.
Dreptul de rectificare În cazul în care un candidat cere rectificarea datelor personale, asta va fi realizată și persoana vizată primește o informare despre rectificarea datelor în termen de 1 lună de la data cererii.
Dreptul de ștergere Candidații pot să exercite dreptul de a șterge datele lor personale într-un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat, sau retrag consimțământul).
Dreptul la restricționarea prelucrării Candidații au dreptul să limiteze gestionarea, și să cere oprirea prelucrării a datelor personale. Acest lucru se poate cere atunci când doresc să verifice corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora.
Dreptul de portabilitate a datelor Datele candidaților se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de date prelucrate manual. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informații într-un format portabil în termen de 1 lună de la data cererii.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri. Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.